Zobrazovací systémy / TCDLEDM - OLED displej
 
TCDLEDM - OLED palubní displej

Zobrazuje všechny oficiální časy (časy kol a mezičasy).


 
Zobrazuje pozici v závodě a odstupy v reálném čase a také v podobné časy kol ostatních.
Mohou být zaslány také zprávy z centra řízení závodu.
Napájení z baterie vozidla.
Výborná čitelnost díky displeji OLED (320 mm x 240 mm / 2,8) 
TCDLEDM - OLED displej
Copyright © 2016 [ MikSoft ]