Doplňky a příslušenství HL553 - Distributor impulzů a optický ddělovač
 
HL553 - Distributor impulzů a optický ddělovač

Doporučujeme použití opticky odděleného distributoru impulzů z následujících důvodů:

• Eliminuje falešné spínání vyvolané elektronickým rušením na připojených vodičích.

• Zcela izoluje časoměrnou techniku, zajišťuje, že systémy pracující paralelně (zálohování) jsou naprosto oddělené.

HL 553 Impulsní Distributor obsahuje dva opticky oddělený řídicí obvody, které jsou elektronicky naprosto oddělené. Každý okruh má jeden vstup, který ovládá dva izolované výstupy..
 
HL553 - Distributor impulzů a optický ddělovač
Copyright © 2016 [ MikSoft ]